Jesteś tutaj

Polityka prywatności

 1. Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  Firma Handlowo Usługowa „DAN Bushido” Agnieszka Dubiel
  Żędowice, ul. Dworcowa 41
  47-120 Zawadzkie
  NIP:7561843722
  Regon: 161464921
 2. Właściciel serwisu przetwarza dane podane przez użytkowników zakładających konta w serwisie
  • adresy elektroniczne użytkowników.
 3. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, właściciel Serwisu może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,  czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.
 4. Właściciel Serwisu jest zobowiązany do poinformowania użytkowników o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zakresie i zamierzonym terminie powierzenia, jeżeli dojdzie do zawarcia przez właściciela Serwisu umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych użytkowników
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wprowadzonych do formularza danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia.
 6. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela Serwisu w celu związanym z świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz akceptuje przyjęcie do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych wpisanych do formularza rejestracyjnego. Użytkownik Serwisu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych co jest równoznaczne z rezygnacją korzystania z Serwisu.
 7. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od właściciela Serwisu lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy rejestracji do Serwisu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 8. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który dokonuje rejestracji w Serwisie i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy rejestracji jest adresem do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu.
 9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do osobistego konta w razie naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
 10. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania
 11. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym.
No votes yet.
Please wait...

Polub naszą stronę na Facebooku – znajdziesz tam Szkolenia, Ciekawostki, Konkursy i Rabaty na sprzęt!